Zakoni i obveze

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) ; Izmjene i dopune (NN 114/14)

  • Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)

  • Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)

  • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

 

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 88/10) : Izmjene (NN 110/15): (NN 121/16)

Provedbeni propisi:

 

Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13) ; Izmjene (NN 30/14)

Provedbeni propisi:

Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)

  • Pravilnik o iskaznici i znački turističkog inspektora (NN 45/14)

  • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (NN 45/14)

  • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem  (NN 45/14)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst(NN 85/15), (NN 121/16), (NN 99/18)

Provedbeni propisi:

 

 

Aktualna događanja
Česti tagovi
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo