Obavijest za obveznike uplate turističke članarine

28.
SIJ.

Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) (NN 88/10) (NN 121/16) obavještavamo Vas da svaka pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.

U skladu sa Uputom u svezi plaćanja članarine turističkoj zajednici obvezni ste do 28. veljače 2019. godine dostaviti Obrazac TZ za 2018. godinu Poreznoj upravi Rijeka, kao i dokaz o uplati članarine. Osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici je promet iskazan u Evidenciji prometa

Obveznici plaćanja članarine iz članka 4. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

 

A

B

C

D

Prva skupina

0,16150

0,14858

0,12920

0,11628

Druga skupina

0,12920

0,11628

0,09690

0,08398

Treća skupina

0,09690

0,08398

0,06460

0,05168

Usluge smještaja pripadaju Prvoj skupini i to naselja Marčelji, Marinići i Viškovo u C razred, a ostala naselja (Saršoni, Sroki, Mladenići, Kosi) u razred D.

 

Viškovo

 

D – 0,11628

 

   

Marčelji- 0,12920

 

C

 

 

Marinići

 

C

   

Viškovo

 

C

Uplata turističke članarine Turističkoj zajednici Općine Viškovo:

U nalogu za plaćanje kojeg pravna / fizička osoba ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ Viškovo
Broj računa primatelja: HR5410010051749527155 
Model: 67 
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB pravne / fizičke osobe
Opis plaćanja: uplata turističke članarine 

Ispunjeni Obrazac TZ (koji se može kupiti u knjižarama i trgovinama Narodnih Novina) zajedno sa kopijom uplate dostavlja se Poreznoj upravi Rijeka do 28. veljače za prethodnu godinu. Članarina se plaća prema ukupnom prihodu koji je ostvaren u jednoj godini (prema Evidenciji prometa).

Primjer izračuna:

  • Ukupni prihod: 20.000,00 kn
  • Stopa za obračun: 0,11628
  • Iznos za uplatu: 20.000,00 kn  x 0,11628 % = 23,25 kn

 

Aktualna događanja
Česti tagovi
Copyright © 2015 Turistička zajednica Općine Viškovo